dłonie w pięść

Ćwiczenia motoryki małej

Motoryką małą nazywamy sprawność dłoni i palców, motoryką dużą sprawność fizyczną całego ciała. W motoryce dużej angażowane są mięśnie oraz ścięgna w całym ciele, motoryka mała korzysta z kolei z małych mięśni dłoni i palców. Jest ona niezwykle ważna dla precyzyjnych aktywności, jak: pisanie, rysowanie, wycinanie, rozpinanie i zapinanie guzików, rzepów oraz suwaków, wiązanie sznurowadeł czy też posługiwanie się sztućcami.

Czytaj więcej o Ćwiczenia motoryki małej

nauka zasad zycia społecznego

Zaburzenia rozwoju ruchowego – przyczyny i objawy

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka to nie tylko stałe pogłębianie zakresu wiedzy, rozszerzanie umiejętności i odnajdywanie talentów, to także kształcenie i wyrabianie sprawności ruchowej pociechy. Jest to sprawa o tyle istotna, że zarówno rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny, jak i intelektualny, są ściśle powiązane z rozwojem ruchowym człowieka. Nabycie umiejętności poruszania się to warunek konieczny na drodze do pełnego poznawania świata. Niestety u niektórych dzieci pojawiają się zaburzenia sprawności fizycznej i opóźnienia na kolejnych etapach rozwoju. Dzieci te są niezręczne, z trudem wykonują zadania proste dla ich rówieśników, na ogół nie nadążają za pozostałymi i miewają postępujące trudności z nauką.

Czytaj więcej o Zaburzenia rozwoju ruchowego – przyczyny i objawy