strategie nauczania i uczenia się

4 strategie nauczania i uczenia się

Wincenty Okoń, polski pedagog i autorytet w zakresie dydaktyki, proponuje przede wszystkim 4 strategie nauczania i uczenia się. Sprzyjają one realizacji zaleceń programowych, stanowiąc „wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów”. Strategie nauczania i uczenia się wspomagają wszechstronny rozwój dziecka oraz ułatwiają naukę przez zabawę, tak naturalną. Bez trudu wykorzysta się je w pracy indywidualnej w domu, ponieważ opierają się na podstawowych umiejętnościach i zainteresowaniach dziecka. Poniżej wybrano metody wykorzystywane do pracy z dziećmi w różnych warunkach i sytuacjach edukacyjnych. Czytaj więcej o 4 strategie nauczania i uczenia się

polisensoryczne poznawanie świata

Polisensoryczne poznawanie świata — metody EPR i MDS

Różnorodne i wieloznaczne informacje ze świata nieustannie docierają do dziecka. Aby jednak mogło je ono prawidłowo zrozumieć, przetworzyć, odebrać i zinterpretować, musi potrafić je dostrzegać. Postrzeganie świata nie ogranicza się w tym kontekście do wzroku. Zaangażowane są w nie także pozostałe zmysły: słuch, dotyk, węch i smak. Jest to właśnie polisensoryczne poznawanie świata. Właściwe i skoordynowane pobudzanie zmysłów przygotowuje dzieci do wejścia w kolejne etapy rozwoju psychoruchowego i wspiera ten proces oraz rozwój neuronalny. Aktywne współdziałanie wszystkich zmysłów pozwala na pełny i głęboki wzrost jednostki.

Pragnąc wzbogacać świat wyobrażeń dzieci, warto korzystać z metod polisensorycznych, czyli aktywizujących kilka zmysłów jednocześnie w procesie nauki.

Obie opisane niżej metody jako bodziec stymulujący i aktywizujący pozostałe zmysły wykorzystują przede wszystkim ruch. Jest to bowiem aktywność najbardziej sprzyjająca nauce na wczesnych etapach rozwoju, jako najprostsza i najbliższa dziecku. W ten sposób stymulowany jest nie tylko rozwój fizyczny, ale także funkcjonowanie mózgu, co potwierdzają liczne badania psychologiczne i psychoneurologiczne. Skoordynowane ruchy stymulują bowiem wytwarzanie neurotrofin (substancji pobudzających wzrost komórek nerwowych i wzrost liczby połączeń nerwowych w mózgu). Więcej na ten temat w artykule „Wspieranie rozwoju systemu nerwowego dziecka”.

Czytaj więcej o Polisensoryczne poznawanie świata — metody EPR i MDS

Jak urządzić pokój ucznia

Każdy pokój dziecka powinien być funkcjonalny i urządzony według upodobań jego mieszkańca (lub rodzica, jeśli maluch nie podejmuje decyzji). Pokój ucznia nie odbiega od tego schematu. Wiadomo, że potrzeba w nim już jednak biurka, regału i miejsca na rzeczy związane ze szkołą. Korzystanie z każdego elementu wyposażenia powinno być proste i bezproblemowe, aby żadne dodatkowe czynności nie zabierały cennego czasu na naukę.

Pokój ucznia jest jednym z najbardziej wielofunkcyjnych miejsc w domu, nawet gdy przypada mu najmniejsze metrażowo pomieszczenie. Jest to nie tylko sypialnia czy miejsce do zabaw, ale własny kąt dziecka do nauki oraz coraz częstszych spotkań z rówieśnikami. W zależności od zainteresowań jego mieszkańca może to też być sala muzyczna, laboratorium doświadczalne, zakład mechaniczny czy pracownia plastyczna. Z czasem pokój dziecka przeradza się w małe, „niezależne” mieszkanko.

Prostota i przemyślana aranżacja pomogą uczniowi w komfortowy i spokojny sposób przyswajać wiedzę, stymulując jego koncentrację oraz rozwój. Czytaj więcej o Jak urządzić pokój ucznia

Czego należy nauczyć przed pójściem do szkoły?

Nauka w szkole to pierwsze poważne wyzwanie dziecka i tak jakby jego pierwsza praca. Dobry start powala pierwszakowi radzić sobie z późniejszymi trudnościami oraz szanować siebie i swoje obowiązki. Początek i dobre przygotowanie do nauki szkolnej są ogromnie ważne dla dalszej kariery ucznia. Wpływają na ukształtowanie się pozytywnego stosunku do szkoły, do zdobywania wiedzy i do osób nauczających. Wiedzę na temat tego, czego należy nauczyć przed pójściem do szkoły, powinien posiadać każdy rodzić oraz wychowawca przedszkolny.

W ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki szkolnej oddziaływania wychowawcze należy koncentrować na różnych sferach rozwoju, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Czytaj więcej o Czego należy nauczyć przed pójściem do szkoły?

przygotowanie do czytania

Spółgłoski w nauce czytania

Dobre przygotowanie do czytania tradycyjną metodą fonemową wymaga sprawnej analizy i syntezy słuchowej mowy. Analiza to podział wyrazu na głoski. Synteza to składanie podawanych głosek w wyrazową całość. Rodzice wyjaśniają zazwyczaj swoim dzieciom różnicę pomiędzy samogłoską a spółgłoską, tłumacząc, że po wybrzmiewanych spółgłoskach wyraźnie słychać /y/, a więc: /fy/, /zy/,/my/, /szy/ zamiast /f/, /z/, /m/, /sz/. W ten sposób sami robią w dziecięcym świecie głosek bałagan. 

Uczą, że spółgłoska posiada pogłos „y”, a więc nie /sz – a – f – a/, a / szy – a- fy – a/.

Czytaj więcej o Spółgłoski w nauce czytania