nauka zasad zycia społecznego

Zaburzenia rozwoju ruchowego – przyczyny i objawy

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka to nie tylko stałe pogłębianie zakresu wiedzy, rozszerzanie umiejętności i odnajdywanie talentów, to także kształcenie i wyrabianie sprawności ruchowej pociechy. Jest to sprawa o tyle istotna, że zarówno rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny, jak i intelektualny, są ściśle powiązane z rozwojem ruchowym człowieka. Nabycie umiejętności poruszania się to warunek konieczny na drodze do pełnego poznawania świata. Niestety u niektórych dzieci pojawiają się zaburzenia sprawności fizycznej i opóźnienia na kolejnych etapach rozwoju. Dzieci te są niezręczne, z trudem wykonują zadania proste dla ich rówieśników, na ogół nie nadążają za pozostałymi i miewają postępujące trudności z nauką.

Zaburzenia rozwoju ruchowego zwykle przejawiają się w zaburzeniach różnych rodzajów koordynacji, orientacji przestrzennej, kierunkowej i czasowej oraz napięcia neuromięśniowego. Należy jednak pamiętać, że u dzieci zdrowych rozwój ruchowy również może przebiegać znacznie wolniej.

Zaburzenia narządu ruchu mogą być wrodzone lub nabyte. Mogą pojawić się w wyniku dysfunkcji pochodzenia mózgowego oraz rdzeniowego (nieprawidłowa reakcja dziecka na zmianę położenia ciała jest objawem zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego), jak i dysfunkcje układu kostno-stawowego.

Najczęstszymi objawami zaburzenia rozwoju ruchowego mogą być:

  • niesprawna koordynacja ruchowa — dziecko wykonuje pewne elementy ruchowe, ale nie potrafi ich zsynchronizować; mogą pojawić się trudności w poruszaniu się, co widoczne jest szczególnie podczas nauki pływania, jazdy na rowerze lub grach i zabawach sprawnościowo-ruchowych; zaburzenia czynności manualnych — niezdarne rysowanie, lepienie czy pisanie;
  • obniżona precyzja ruchów — wykonanie precyzyjnego zadania wymaga od dziecka bardzo dużego wysiłku, często pojawiają się z tego powodu współruchy, czyli wysuwanie języka, machanie nogami, kiwanie głową itp.;
  • wzmożone napięcie mięśniowe — stałe napięcie podczas pracy, ponieważ dziecko nie potrafi rozluźnić mięśni, które nie biorą udziału w wykonywanej czynności; ruchy są sztywne i kanciaste; podczas pisania czy rysowania bardzo silnie jest przyciskany ołówek lub długopis;
  • niesprawna koordynacja wzrokowo-ruchowa — problem z dostosowaniem ruchów do właściwości przedmiotów; ruchy są źle obliczone, a czynności wykonywanie nieprecyzyjnie.

W wielu przypadkach zdarza się, że poszczególne objawy łączą się ze sobą.

Przyczyny problemów z rozwojem ruchowym:

  • komplikacje w okresie życia płodowego,
  • problemy zdrowotne i rozwojowe w pierwszych miesiącach życia,
  • trudny poród,
  • choroby na tle alergicznym, astma,
  • nadwaga,
  • brak treningu.

Dzieci o opóźnionym rozwoju ruchowym wymagają indywidualnego pedagogicznego traktowania i często odrębnych ćwiczeń korekcyjnych. Dostosowane, specjalne ćwiczenia pomagają osłabić lub całkowicie wyrównać różnice wywołane deficytem rozwojowych. Im szybciej zostaną dostrzeżone niepokojące objawy, tym szybciej i skuteczniej można pomóc dziecku. Wieloaspektowym podejściem do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem, jest przygotowanie zadań wymagających dokładności, precyzji a nie tempa i niezdrowej rywalizacji.

 

 


Literatura:

1. Borzymowska B., Zaburzenia rozwoju ruchowego [online:] http://szkolanrjeden.edupage.org/text2/?subpage=3.
2. Kaiser-Grodecka I., Dysfunkcje narządów ruchu [w:] Psychologia defektologiczna, red. A. Wyszyńska, PWN, Warszawa 1987.
3. Skorek E. M. (red.), Terapia pedagogiczna, t. 1: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
4. Spionek H., Zaburzenia psychoruchowe rozwoju dziecka, PWN, Warszawa 1965.

Post Author: Maryla Błońska

Logopeda i terapeuta, doświadczony edytor, nauczycielka i matka dwóch skarbów; swoje zainteresowania skupia wokół językoznawstwa, poprawności językowej w mowie i piśmie, typografii, psychologii rozwojowej wieku wczesnodziecięcego, dysleksji, neuroedukacji oraz aktywnego rodzicielstwa bliskości i świadomego wychowywania dzieci. Poszukuje również metod wczesnego diagnozowania i zapobiegania zaburzeniom o podłożu dyslektycznym. Wybierając zabawy edukacyjne, analizuje je pod kątem frajdy sprawianej dziecku oraz sposobu oddziaływania na rozwój malucha. Wizytówka w sieci: www.ekoslowko.pl .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *